O nas

Spec-electronic stara się obrać strategię defensywną i nie dąży do zdobycia pierwszeństwa w produkcji nowego produktu. Staramy się podążać z pewnym opóźnieniem gdyż uważamy że ustrzeże to nas od błędów cechujących nowe technologie i produkty. Firma istnieje już od 8 lat na rynku i posiada bogate doświadczenie w branży elektrotechnicznej.

Warunki dostawy i płatność

 

Standard A

Wysyłka po potwierdzeniu przelewu w terminie do 10 dni roboczych. Przesyłka rejestrowana z numerem. Pakowanie standardowy karton. Koszt wysyłki ponosi kupujący – cena zależna od cennika kuriera.
 

Standard B

Wysyłka za pobraniem w terminie do 11 dni roboczych. Przesyłka rejestrowana z numerem. Pakowanie standardowy karton. Koszt wysyłki ponosi kupujący – cena zależna od cennika kuriera przy wybraniu tej opcji proszę o kontakt z info(at)spec-electronic.pl .
Standard C Ustalenia indywidualne.

 

Zagadnienia związane z RODO:

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2 ppkt 1) polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.
3. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Administratorem danych osobowych jest firma spec-electronic.