Izolator galwaniczny 90A.

Przeznaczony dla konstrukcji kadłuba z włókna szklanego lub węglowego wyposażonego w ochronę anodową opartą na cynkowych elektrodach stratnych. Doskonałe parametry elektryczne oraz rozsądna cena to idealne połączenie.

Parametry urządzenia:

Blokowanie                     DC 1,25V DC +/- 11%
Napięcie pracy              0-320V AC
Częstotliwość               43-65 Hz
Maksymalny prąd        90 A
Wymiary                          205x129x85 mm
Waga                                 630 g
Max udar prądowy      1500A
Obudowa                         IP65 PS/ABS
Kolor obudowy             RAL7035
Wyprowadzenia           M8 mat. SS316
Maksymalna temp. pracy 50’C

Pełna nota katalogowa  w formie PDF PN1100090

Dla zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa w układzie produkowanego izolatora wbudowano pojemność. Typowa charakterystyka wygaszania przepływu prądu jest pokazana na wykresie 1 dla PN1100090.

Jak widać przy zaniku prądu następuje gwałtowny spadek po czym powolne rozładowywanie pojemności. Przy normalnej pracy izolatora zostaje wydzielone ciepło które w początkowej fazie zmienia charakterystykę izolatora co jest zjawiskiem normalnym. Wykres 2 pokazuje zmianę parametru spadku napięcia na izolatorze wykonanym zgodnie z normą PN-EN 61557 przy długotrwałej pracy. Początkowa wartość może wydawać się bardzo wysoka ale po kilkudziesięciu minutach pracy parametry blokowania napięcia zbliżają się do tych określonych dla produktu PN1100060.

Wykres 3 pokazuje parametr typowego spadku napięcia przy prądzie przemiennym 50Hz i obciążeniu rezystancyjnym stałym w czasie dla produktu PN1100090. Pomiar został wykonany metodą cztero przewodową a w trakcie wykonywania testu zmieniano momenty dokręcenia głównych przyłączy prądowych doprowadzających prąd ze środkowej wartości określonej w dokumentacji na minimalną i do maksymalnej jak widać wartości bardzo mocno przekładają się na ten parametr.

Wewnętrzne konstrukcja izolatorów – użyte stopy metali dla śrub przyłączeniowych, technologia łączenia wewnętrznych elementów powoduje wprowadzenie rezystancji na przewodzie PE dla typowego produktu w granicach 0,1073 ohma i taką wartość należy uwzględniać w wyliczeniach przy projektowaniu instalacji elektrycznej. Dla zapewnienia odpowiednich parametrów RAMS zaleca się stosowanie dwóch izolatorów dla jednego przyłącza. Pomocną w uzasadnieniu tej tezy może być metoda ARLAP.

Cena 2800zł netto.   Dokument „Typowe parametry” w formie pdf.  Model 3D w formacie STL.

Dodaj komentarz